Trends in Neurophysiology of Multiple Sclerosis

Special symposium of The Czech and Slovak Society for Clinical Neurophysiology Annual Conference 2014,
15 – 18 October, Olomouc, Czech Republic:

Trends in Neurophysiology of Multiple Sclerosis“,
15 – 16 October 2014, Olomouc, Czech Republic
Arcibiskupský palác,
Wurmova 9, 771 01 Olomouc, Czech Republic

Programme (*.PDF) - Abstracts (*.PDF)Convenor: Jan Mareš, Olomouc, Czech Republic

 

SCIENTIFIC AND PROGRAMME COMMITTEE

Prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Prof. MUDr. Petr. Kaňovský, CSc.
Prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
Prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D. , MBA, EurChem
Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, Ph.D.

PROGRAMME

WEDNESDAY, 15 OCTOBER 2014

Arcibiskupský palác

 • 16.00   Sympozium společnosti Genzyme: Lemtrada, Aubagio v léčbě roztroušené sklerózy
  Předsedající: Štourač P.
  •  Lemtrada part
   • 16:00 Alemtuzumab – klinický přehled
    Štourač P. (Brno, CZ)
  •  Aubagio part
   • 16.30   Přehled klinických studií a vlastní zkušenosti s Aubagio v ČR
    Dufek M. (Brno, CZ)
   • 16.45   Komu je Aubagio určeno?
    Mareš J. (Olomouc, CZ)


17.00
The Opening Ceremony of the Symposium

 • prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. – Chairman of the Organizing Committee of the Symposium and Head of the Department of Neurology University Hospital Olomouc
 • prof. MUDr. Ing. Petr. Hluštík, Ph.D. – President of the Symposium
 • prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D. – Head of MS Center of the Department of Neurology University Hospital Olomouc

 

 • 17.15 Neurophysiology of Multiple Sclerosis and Pathogenetically Oriented MS Therapy
  Chairs: Štourač P., Mareš J.

  • 17.15 Trends in pathogenetically oriented MS therapy
   Hartung H.-P. (Duesseldorf, DE)
   Lecture supported by Genzyme Company
  • 17.55 Neurophysiology in Multiple Sclerosis
   Štětkářová I. (Praha, CZ)
   Lecture supported by Biogen Idec Company
  • 18.35 Clinical aspects of influencing MS pathogenesis by emerging therapies
   Štourač P. (Brno, CZ)

 

Vila Primavesi

 • 19.00 Welcome Reception -Music: Barokní trio

 

THURSDAY, 16 OCTOBER 2014

 Arcibiskupský palác

 • 9.00   Trendy v neurofyziologii roztroušené sklerózy
  Předsedající: Štětkářová I.

  • 9.00   Diagnostický a prognostický význam neurofyziologických metod u RS
   Štětkářová I. (Praha, CZ)
  • 9.20   Zrakové evokované potenciály v diagnostice RS
   Otruba P. (Olomouc, CZ)
  • 9.40   Somatosenzorické a motorické evokované potenciály u RS
   Kurča E. (Martin, SK)

 

10.00   Přestávka

 

  • 10.40   Funkční magnetická rezonance v diagnostice a prognóze RS
   Hluštík P. (Olomouc, CZ)
  • 11.00   Neurofyziologické metody v testování bolesti u RS
   Vlčková E. (Praha, CZ)
  • 11.20   Hodnocení spasticity u RS pomocí neurofyziologických metod
   Štětkářová I. (Praha, CZ)
  • 11.40   Neurofyziologické testování autonomních poruch u RS
   Vlčková E. (Praha, CZ)
  • 12.00   Ukončení sekce – Trendy v neurofyziologii roztroušené sklerózy
   Štětkářová I. (Praha, CZ)

 

12.30   Oběd

 

Arcibiskupský palác

 • 13.30   Satelitní sympozium společnosti Biogen Idec (Czech Republic) s.r.o.: Klinické aspekty péče o pacienty s RS
  Předsedající: Mareš J.

  • 13.30   Význam adherence u léčby pacientů s RS
   Štourač P. (Brno, CZ)
  • 14.00   MRI monitorace u pacientů s RS
   Vaněčková M. (Praha, CZ)